Thu 20th January 2022

 

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์การศึกษานานาชาติอ็อกฟอร์ด

 

ศูนย์การศึกษานานาชาติอ็อกฟอร์ด (OISC ) เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงแห่งใจกลางเมืองอ็อกฟอร์ด พร้อมกันนี้ OISC ยังได้รับใบรายงานการตรวจสอบอันดับหนึ่ง (“เกินความคาดหวัง”) จากหน่วยงานการตรวจสอบโรงเรียนอิสระ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านการศึกษาที่ผ่านการรับรองและได้รับอนุญาตจาก UKBA และ OISC เป็นสมาชิกภาคสมทบของสภาโรงเรียนนานาชาติแห่งยุโรป (The European Council of International Schools) อีกทั้งผู้อำนวยการของโรงเรียนก็ยังเป็นสมาชิกภาคสมทบของสมาคมที่ปรึกษาทางด้านการศึกษาอิสระ (The Independent Educational Consultants Association) อีกด้วย

OISC มีใบอนุญาตจาก UKBA (ขั้นที่ 4) ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารประกอบการขอวีซ่า

อาจารย์และผู้ฝึกสอนที่ OISC มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ รวมไปถึงมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด และมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ และมีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนนานาชาติและพนักงานบริษัทมาหลายปี

OISC ได้ให้บริการด้วยคุณภาพที่สูงตลอดทั้งปี และโปรแกรมอย่างสั้นที่ได้ให้บริการ:

  • ความยืดหยุ่น: โปรแกรมเรียนหลายโปรแกรมนั้นเป็นแบบตามสั่งเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนรายบุคคลหรือบริษัทลูกค้า
  • มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยให้นักเรียนและลูกค้าได้เรียนในมหาวิทยาลัยในช่วงปิดภาคเรียน มีหลักสูตรการเรียนโดยการเข้าแคมป์ในมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบในช่วงฤดูร้อน และข้อตกลงสามารถเปลี่ยนเป็นการเยี่ยมชมเชิงวิชาการได้โดยการเป็นสมาชิกของห้องสมุดในมหาวิทยาลัย
  • ผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถสูง และการเข้าพบผู้บรรยายจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานธุรกิจ
  • ครอบคลุมมากกว่ายี่สิบวิชาเฉพาะ ตัวอย่างเช่น นักเรียนรวมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเข้ากับโปรแกรมการเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย
  • มีการเชื่อมโยงที่แน่นแฟ้นกับหลายโรงเรียนในอังกฤษและยุโรป ทำให้นักเรียนรุ่นเยาว์สามารถเตรียมตัวสำหรับการเข้าโรงเรียนในต่างประเทศได้ดีที่สุด
  • มีการเชื่อมโยงที่ดีกับมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด, แคมบริดจ์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำที่อื่นๆ และมีการให้คำปรึกษารายบุคคลสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะสมัครมหาวิทยาลัยในอังกฤษ
  • การดูแลนักเรียนในระดับสูง รวมไปถึงการสอนพิเศษแบบตัวต่อตัวและรายงานเป็นประจำ

มีการเชื่อมโยงกับบริษัทในเขตอ็อกฟอร์ดและลอนดอน สามารถทำให้ลูกค้าบริษัทได้นำโปรแกรมอ็อกฟอร์ดของพวกเขามาใช้กับการติดต่อธุรกิจแบบใหม่ได้

  • โปรแกรมและหลักสูตรการเรียนสำหรับนักเรียนที่กำลังมองหาที่เรียนต่างประเทศ
  • เรียนต่างประเทศ, การเรียนต่างประเทศ, เรียนในอังกฤษ, เรียนในประเทศอังกฤษ, นักเรียนต่างชาติในอังกฤษ, เรียนใน UK, การเรียนในประเทศอังกฤษ
  • ศูนย์การเรียนการสอนในอ็อกฟอร์ด, อังกฤษ, สำหรับนักเรียนที่กำลังคิดที่จะเรียนต่างประเทศ – ศูนย์การเรียนการสอนนานาชาติอ็อกฟอร์ด